Svenska Vävakademin

I juli 2017 initierade och startades Svenska Vävakademin. Syftet är att främja och verka för professionella utövares praktiska och teoretiska arbeten inom vävningens område i Sverige.

På föreningsstämman 2019 valdes Åsa Pärson till ordförande.  Övriga ledamöter är Amica Sundström, Tina Ignell, Marie Ekstedt Bjersing, Frida Lindberg, Josefin Gäfvert och Linnea Blomgren.