Svenska Vävakademin

I juli 2017 initierade och startade vi Svenska Vävakademin. Syftet är att främja och verka för professionella utövares praktiska och teoretiska arbeten inom vävningens område i Sverige.

På föreningsstämman 2018 valdes Åsa Pärson till ordförande. Till kassör valdes Marie Ekstedt Bjersing, övriga ledamöter är Amica Sundström, Tina Ignell och Frida Lindberg.