2017. Handvävningens betydelse för formgivningsprocessen

HANDVÄVNINGENS BETYDELSE FÖR FORMGIVNINGSPROCESSEN
21 september 15.00–16.30, Växjö Konsthall, Växjö

I anslutning till utställningen Trådvandringar på Växjö Konsthall anordnades ett seminarium för att diskutera hur handvävning och maskinproduktion kan samverka i designprocess och tillverkning. Seminariet inledes med fyra presentationer av de medverkande föreläsarna. Därefter följde en diskussion kring ämnet. Seminariet var på engelska. Ca 30 deltagare kom till seminariet.

Medverkande:
Reiko Sudo / NUNO Textiles
Ingela Berntsson / Växbo Lin
Karin Kloth / Eldblå
Åsa Pärson /textilformgivare

Moderator Marie Ekstedt Bjersing

Samarrangemang mellan Svenska Vävakademin, Svenska Vävrådet, Iaspis och Växjö Konsthall.

THE SIGNIFICANCE OF HANDWEAVING FOR THE DESIGN PROCESS
21 september 15.00–16.30, Växjö Konsthall, Växjö

Contributors:
Reiko Sudo / NUNO Textiles
Ingela Berntsson / Växbo Lin
Karin Kloth / Eldblå

Åsa Pärson / textiledesigner

This seminar was been organized in conjunction with the exhibition Trådvandringar/Threadways at Växjö Art Gallery specifically to discuss ways in which handweaving and machine production can be brought together in the design process and manufacture.

The seminar began with four presentations from the contributing speakers, followed by discussion on the theme. Arranged jointly by the Swedish Weaving Academy, the Swedish Weaving Council, Iaspis and Växjö Konsthall.

The Swedish Weaving Academy / Växjö Konsthall / Iaspis expert visits programme in the design field / The Swedish Weaving Council

Inbjudan som pdf