Personuppgiftspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter än vad PUL gjorde.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du blir ansöker som medlem hos Svenska Vävakademin uppger du dina personuppgifter. I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet.

VILKA UPPGIFTER FINNS I REGISTRET OCH VARFÖR?

I ansökan uppger den sökande hur man arbetar med vävning och vilken utbildning man har, samt hur man man vill medverka för en aktiv förening. Dessa uppgifter sparas för att vi ska vara ett nätverk. Blir du inte antagen stryks dina uppgifter efter antagningsomgången, max 1 år efter ansökan. Samma sak gäller om man väljer att avsluta sitt medlemskap, uppgifterna stryks efter 1 år.

För varje antagen medlem skapar vi ett unikt medlemsnummer. Medlemsnumren är löpande. För medlem som är förtroendevald finns uppgift om det. Vi arkiverar också vissa personuppgifter, som namn i dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

För att medlemmar enkelt ska få information om aktiviteter och övrig verksamhet registrerar vi e-postadress och telefonnummer. För att kunna göra utskick samt veta varifrån våra medlemmar kommer ifrån lagrar vi adressen. Vi registrerar födelseåret, för att kunna se vilken åldersspridning vi har i föreningen.

Uppgifterna används enbart för Svenska Vävakademin och lämnas inte ut utanför organisationen. Alla personuppgifter hanteras med sekretess. Svenska Vävakademins styrelse är ansvarig över att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs i Svenska Vävakademin.

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få ta del av den information som finns registrerat om dig. Om du önskar kan hela eller delar av dina uppgifter strykas ur medlemsregistret. Kontakta då info@svenskavavakademin.se

Om du upplever att Svenska Vävakademin inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till info@svenskavavakademin.se i första hand.

LAGRINGSTID

Vi sparar medlemsuppgifterna så länge du är medlem och max ett år efter din uppsägning, innan de raderas. Du kan när som helst begära att bli raderad från medlemsregistret.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Till möten och andra evenemang används anmälningsformulär skapade i Google Formulär. Vid dessa tillfällen registreras uppgifter om namn, adress, telefonnummer,  e-postadress, specialkost samt vilken/vilka aktiviteter medlemmen ska delta i. Uppgifterna raderas efter bokföring, fakturering och avslutat evenemang.

SOCIALA MEDIER

När Svenska Vävakademin i sambanden med aktiviteter skriver på sociala medier kommer medlemmarna alltid att tillfrågas och ha möjlighet att avstå.


Antagen av Svenska Vävakademins styrelse maj 2018