2022. Original och rekonstruktion

I april 2022 anordnade Svenska Vävakademin ett symposium med tema original och rekonstruktion. Vi lät textilierna i tre hem från sekelskiftet 1800-1900 stå i fokus, Carl Larsson-Gården, Ellen Keys Strand och Zorngården. Under föreläsningar och workshop analyserade vi sedan utifrån olika perspektiv både original textilierna och hur rekonstruktionerna kan gå till.


SVENSKA VÄVAKADEMIN – för professionella utövares praktiska
och teoretiska arbeten inom vävningens område i Sverige