Från handkraft till fotkraft, 27-29 april Julita

Den 27-29 april anordnades ett vävstolssymposium: Från handkraft till fotkraft, på vandrarhemmet i Julita, Sörmland. Totalt var vi 22 personer som under tre dagar diskuterade det vi vet om vävredskap och vävstolar från bronsålder till slutet av 1800-talet. Föreläsningar, workshop, demonstrationer och studier av gamla redskap. 

 


MEDVERKANDE
Amica Sundström, 1:e Antikvarie textil, Historiska museet. Föreläste och redogjorde för de bevarade arkeologiska fynden av textiler och redskap som finns i museernas samlingar.

Marie Ekstedt Bjersing, textilforskare, vävlärare på Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk. Föreläste om vävredskap och vävstolar i Sverige från 1500-talet till sent 1800-tal. Bland annat diskuterades redskapens möjligheter och begränsningar.

Lena Hammarlund, handvävare, textilforskare: Demonstrerade den varptyngda vävanordningen och berättade om sina erfarenheter från forskningsprojekt och rekonstruktioner av vävar från bronsåldern och framåt.

Åsa Martinsson, mästare i handvävning, etnolog. Berättade tillsammans med Martin Eriksson om sina erfarenheter av att återskapa en medeltida vävstol Naama (1300-tal) utifrån bilder i bevarade medeltida manuskript. Åsa höll också i en workshop kring kantavslutningar vävda med bandgrind.

Eva Hakanen, ansvarig för magasinet på Nordiska museet, visade samlingen med textila redskap samt en del textilier.

Maria Neijman, handvävare, Hemslöjdskonsulent, med erfarenhet av rekonstruktioner av medeltida dräkt. Hade en workshop kring kantavslutningar vävda med brickor.


Tack vare projektbidrag från NFH, Nämnden för hemslöjdsfrågor kunde vi genomföra symposiet.


Ur projektansökan inför symposiet
”Svenska Vävakademin vill skapa en plattform för att kunna diskutera och presentera kunskap inom vävningen, både praktiskt och teoretiskt. En viktig del för kunskapsutveckling är att mötas och ge utrymme för att diskutera erfarenheter och utbyta tankar och idéer. Genom att studera redskapen kan vi få en bättre förståelse för textilhantverket, hur utvecklingen har gått till och vilken betydelse den har haft för samhällsutvecklingen. Symposiet med vävarens kunskaper i centrum, kommer därför varva föreläsningar och demonstrationer med workshops som syftar till att prova praktiska och/eller teoretiska frågeställningar.”


Här finns programmet!