2018. Informationsmöte med tema dubbelvävar

Tack alla som kom! Vi var över 60 personer som deltog och lyssnade på Amica Sundström, Anna Sjögren och Josefin Gäfvert. Sammankomsten började med att Åsa Pärsson berättade om varför föreningen skapades i juni 2017, sedan presenterade sig styrelsen och vi berättade om kommande arrangemang.

Det var många olika perspektiv på dubbelväven, från de riktigt gamla som finns i Historiska museets samlingar och som Amica Sundström berättade om, till idag där Josefin  Gäfvert visar hur hon använder sig av dubbelväven i sitt konstnärliga skapande. Anna Sjögren pratade om de finska Bohustäckena, från 1700-1800-talet som ett immateriellt kulturarv.

Vid kaffet var det många och långa diskussioner, vilket tycker vi visar att SVENSKA VÄVAKADEMIN behövs!

  

Amica Sundström, 1:e antikvarie textil, visar dubbelvävar ut Historiska museets samlingar.

  

Josefin Gäfvert Vävande konstnär visar och berättar om sina dubbelvävar.

  

Anna Sjögren, studerande Sätergläntan berättar om de Bohusländska finsketäckena och en provväv inspirerad av de bohusländska finsketäckena.


INFORMATIONS MÖTE  24 FEBRUARI 2018
Kl 13.00-ca 17.00, Historiska museet

Vi samlas för en eftermiddag i dubbelvävarnas värld i både nutid och dåtid på Historiska museet. Vi vill samtidigt berätta mer om den nystartade föreningen Svenska Vävakademins arbete för yrkesverksamma inom handvävning. Välkommen om du redan är medlem, vlll bli medlem eller bara är nyfiken på Svenska Vävakademin!

PROGRAM
13:00 Ordförande Åsa Pärson hälsar välkomna och styrelsen informerar om Svenska Vävakademin och kommande aktiviteter under året.

13:45 Visning och föreläsning om dubbelvävar ur Historiska museets samling, Amica Sundström, 1:e Antikvarie Textil, Historiska museet.

14:45 Dubbelvävar från Bohuslän, Anna Sjöberg, studerande på väv år 3, Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

15:15 Dubbelvävar – från inspiration till väv, Josefin Gäfvert, vävande konstnär

15:45 Fika och samtal

17.00 Museet stänger

Varmt välkomna från Svenska Vävakademins styrelse!
Åsa Pärson, Amica Sundström, Marie Ekstedt Bjersing, Tina Ignell och Frida LindbergDubbelvävar från medeltiden
Amica Sundström, 1:e Antikvarie Textil, Historiska museet

Dubbelväv som teknik kommer i bruk under slutet av vikingatiden i Skandinavien och blir allt vanligare under medeltiden. Amica Sundström föreläser om bevarade dubbelvävar och visar några av vävarna som finns i museets samling. 

 

 


Dubbelvävar från Bohuslän
Anna Sjögren, studerande på väv år 3, Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

”Jag kommer att tala om komposition, mönster och material i dubbelvävar från Bohuslän, de så kallade finsketäckena. Med början från 1700-talet finns ett stort antal täcken bevarade.  Likheter i komposition, mönster, material och storlek gör att de bildar en egen grupp inom den svenska dubbelvävens historia.  Jag kommer även prata om hur den vävs idag och hur teknisk kunskap och estetisk tradition har bevarats.”


Dubbelvävar – från inspiration till väv
Josefin Gäfvert, vävande konstnär

”Jag är vävande konstnär som framför allt väver mattor för vägg och golv. Jag är fri att använda vilken teknik som helst, men trots det mynnar numera nästan alla mina idéer ut i dubbelvävar. I min föreläsning ska jag berätta om inspirationen bakom mina dubbelvävar och deras resa från idé till väv.”