Om Svenska Vävakademin

I juli 2017 initierade och startades Svenska Vävakademin. Syftet är att främja och verka för professionella utövares praktiska och teoretiska arbeten inom vävningens område i Sverige.

På föreningsstämman 2021 valdes Åsa Pärson till ordförande. Övriga ledamöter är Amica Sundström, Tina Ignell, Marie Ekstedt Bjersing, Linnea Blomgren, Gustaf Helsing och Mirjam Hemström Farsi.