Original och rekonstruktion

Vi låter textilierna i tre hem från sekelskiftet 1800-1900 stå i fokus, Carl Larsson-Gården, Ellen Keys Strand och Zorngården. Utifrån olika perspektiv analyserar vi originalen och undersöker hur rekonstruktionerna kan gå till.


PROGRAM

FredagGUIDADE TURER I DALARNA
07.47–10.29 Tåg Stockholm – Falun
10.40Buss Falun Station –Carl Larsson gården buss ca 15 min.
11.00–12.00Studiebesök: Carl Larsson-gården
Grupp 1 Rundvandring i huset med
Eva Sundström och Birgitta Persson med fokus på Karin Bergöö-Larsson, textila rekonstruktioner i miljön, avslutning i ateljén med visning av några framplockade originaltextilier.
Grupp 2 Rundvandring med Johan Knutsson och Catharina Enhörning med fokus på hemmets tillkomst, successiva utveckling och konsthistoriska sammanhang.
12.10–13.10Grupperna byter plats
13.30Buss till Zorngården 1 timme och 30 min. Enklare lunch.
15.00–16.45Studiebesök: Zorngården
Visning av Zorngården, 45 minuters visning för 3 grupper. För dem som inte har visning finns Zornmuseet och Mora hemslöjd att besöka samt möjlighet till fika.
17.00-18.00Buss till Sätergläntan
19.30Middag på Sätergläntan
LördagSÄTERGLÄNTAN
08.00 Frukost
09.00–09.30 Uppstart, presentation 30 min
09.30–10.00
4 stationer för att titta på original /rekonstruktioner, 10 minuter per station
10.00–10.30Kaffe
10.30–11.10Föreläsning: Textilvetenskap, Textila föremål som källa, Annelie Holmberg, docent i textilvetenskap vid Uppsala universitet
Vad kan vi se då vi tittar på ett textilt föremål? Vilken kunskap kan vi läsa ut från ett föremål och hur ska vi gå till väga då vi gör detta? Föreläsningen har som syfte att bidra med några modeller samt utgångs- punkter för föremålsstudier.
11.20–12.00Föreläsning: Analys och rekonstruktion som metod, Marie Ekstedt Bjersing, magister i textilvetenskap, vävlärare på Sätergläntan
En genomgång för hur man kan arbeta metodiskt med en analys av en textil, för att sedan omsätta till en rekonstruktion.
12.00Lunch
13.00–13.50
Föreläsning: Karin Bergöö Larsson – textil nyskapare i mötet mellan allmoge och modernism, Eva Sundström, kulturhistoriker med inriktning på kulturmiljö och textilvetenskap
Med öppet sinne för allt det nya i en dy- namisk brytningstid utvecklar Karin Bergöö Larsson en textil konst som utmärks av en mångfald tekniker och motiv i okonventionella kombinationer. Vilka särskilda krav ställer detta på den som får i uppdrag att göra en rekonstruktion?
14.00–14.50
Föreläsning: Rekonstruktioner av textilierna på Ellen Keys Strand, Tina Ignell, chefredaktör, Vävmagasinet, textilkonsulent och vävare.
Ett flertal rekonstruktioner har utförts utifrån originaltextilierna. Resultatet presenteras ur ett hantverksperspektiv. Originaltextilierna sätts i ett historiskt sammanhang utifrån Ellen Keys ideologi kring estetik.
14.50–15.20Diskusssion och frågor
15.30–16.00Kaffe
16.00–18.00Workshop, gemensamt intro
Workshop 1. Vi analyserar textilier
från Sätergläntans studiesamling, Marie Ekstedt Bjersing
Workshop 2. Gobelinsöm på ylletyg i tuskaft, Tina Ignell
Efter en timme växlar grupperna
18.30Middag på Sätergläntan
20.00Rundvandring på Sätergläntan
SöndagSÄTERGLÄNTAN
8.00Frukost
9.00–9.40Föreläsning: Arts and crafts på svenska,
Johan Knutsson, professor i möbelkultur vid Malmstens Linköpings universitet
Utifrån sin ”hemtrefnads”-trilogi beskrivs de internationella idealen och strömningarna omsatta i nationalromantisk ”hemtrefnad” genom traditionellt hantverk och lokal hemslöjd.
9.50–10.40Föreläsning; Våga hantera original, Lotti Benjaminsson, textilkonservator
Om man arbetar med gamla textilier behöver man förstå materialens egenskaper, problematiken kring deras känslighet och vidta förebyggande åtgärder. Vi ska titta på några enkla och handfasta principer vilket gör arbetet professionellt och mindre riskabelt.
10.40–11.00 Kaffe
11.00–12.00Diskussion och avrundning
12.00Lunch och avslut

DELTAGARAVGIFT
3750 för icke medlem och 4300 för icke medlem
I deltagaravgiften ingår studieresa fredag, all mat (fredag, lunch, kaffe och kvällsmat, lördag, frukost, lunch, kvällsmat + två kaffe, söndag, frukost, lunch och fm kaffe). Boende del i dubbelrum. Det finns ett begränsat antal enkelrum, de kostar 450 kr extra, enkelrummen fördelas efter turordning. Inga kostavdrag görs. Lakan tar du med själv eller hyr för 350 kr.

ANMÄLAN
Anmälan görs via denna länk, bäst är att anmäla sig från datorn. Eller använd denna pdf och mejla till marie@svenskavavakademin.se.

BEKRÄFTELSE
Senast den 1 mars får du en bekräftelse om du har fått en plats. I samband med bekräftelsen skickas en faktura. Till och med 18 februari har medlemmar förtur, sedan fördelas platser efter turordning.

Frågor besvaras av
Marie Ekstedt Bjersing, marie@svenskavavakademin.se
Tina Ignell, tina@svenskavavakademin.se

Varmt välkomna! / Svenska Vävakademin