Svenska Vävakademin


Hej, alla medlemmar och andra som är nyfikna på oss.

Vi fortsätter serien MÖT
Två medlemmar i föreningen samtalar om vävning
Öppet för medlemmar
Se mer på Instagram @svenskavavakademin

Första tisdagen varje månad kl 19.00
5 mars   Matilda Dominique och Marie Ekstedt Bjersing
2 april  Susanne Henriques och Frida Lindberg
7 maj    Maria Jufvas och Git Skoglund

Ytterligare information om framtida evenemang, föreläsningar och workshops kommer fortlöpande under året.

För ytterligare innehåll och information besök och följ gärna vår Instagram: @svenskavavakademin


SVENSKA VÄVAKADEMIN – för professionella utövares praktiska
och teoretiska arbeten inom vävningens område i Sverige