2022. Föreläsningar på temat RÖTT och BLÅTT

Föreläsningar på temat RÖTT och BLÅTT, 25 februari 14.00–15.45
* Åsa Pärson, Linnea Blomgren och Gustaf Helsing presenterar Svenska Vävakademins utställning INDIGO MADDER som kommer visas på Vävmässan, hösten 2022, med 13 samtida vävare.
*Sara Elgren,  vävare/konstnär som deltar i utställningen INDIGO MADDER berättar om sitt arbete med fokus på färg.
*Linda Zetterman, formgivare/färgare med stor erfarenhet av indigo och växtfärgning pratar om processen och färgen BLÅ, ”From seed to dye”.
* Amica Sundström , styrelseledamot i Svenska Vävakademin, , textilantikvarie vid Statens historiska museer och en av textilnördarna bakom Historical Textiles berättar om färgen RÖD. Att färga metodiskt med krapp. 

SVENSKA VÄVAKADEMIN – för professionella utövares praktiska
och teoretiska arbeten inom vävningens område i Sverige