2019. Seminarie om plantfibrer

Trädgårds- och textilhistoria: ett möte mellan hortikultur och textilproduktion ur nordiskt perspektiv

Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA) i samarbete med Svenska vävakademin.

Seminarium i Lund 28 – 30 augusti 2019

Årets tema är växtfibrer och hortikultur. Seminariet är ett samarbete mellan Svenska vävakademin och NTAA, och finansieras av Nämnden för Hemslöjdsfrågor. I fokus ligger den nya forskning som under senare år börjat att ge en delvis ny bild av förhistorisk och medeltida textilproduktion. Föredragen kommer bland annat att kretsa kring de indikationer som idag finns på att t.ex. hampa (Cannabis sativa), brännässla (Urtica dioica) och humle (Humulus lupulus) haft större betydelse som textila råmaterial än man tidigare trott, och att odlingen i större utsträckning skett i anslutning till bostäder och i specialiserade odlingar – kort sagt, att den mer varit en form av hortikultur än agrikultur. Tanken är att öppna upp för en tvärvetenskaplig dialog, i skärningspunkten mellan odlingshistoria och textilproduktion, som inkluderar hela processen från växtodling till vävnadsmaterial.

Program

Onsdag 28 augusti, Kulturen i Lund
17.00 Samling vid huvudentrén Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen 6. Trädgårdsarkeolog m.m. Aja Guldåker visar Kulturens historiska trädgårdar bland friluftsmuseets byggnader.
18.30 Gemensam middag till självkostnadspris, på Kulturen restaurang, Tegnerplatsen 6.

Torsdag 29 augusti, Pufendorfinstitutet (Classicum), Lund.
08:15 Samling och registrering.
08:45 Välkommen och praktikaliteter.
09:00 Git Skoglund Textilhistoriker, Göteborg. Planttextilier i skärningspunkten mellan trädgårds- och textilhistoria
09:40 Amica Sundström Textilarkeolog och textilansvarig, Historiska museet, Stockholm. Om förhistoriska textilfynd av plantfibrer i Nordeuropa
10:10 Paus med mingel
10:40 Git Skoglund Textilhistoriker, Göteborg. Om planttextilier av hampa och humle, identifiering och betydelsen av hon- och hanplantor
11.10 Jens Heimdal Arkeobotaniker och kvartärgeolog, Statens historiska museer. Spår av odling och bruk av hampa i svenska städer 1000 – 1850
11.40. Sabine Karg Arkeobotaniker, Freie Universitet, Berlin. The importance of plant fibres as raw material for fabrics in the past
12:20 Lunchpaus.
13:30 Per-Arvid Åsen Förste konservator i botanik, Universitetet i Agder, Norge. Funn av spinnevekster som hamp, lin og brennesle i Norge
14. 00 Jenni Suomala University of Helsinki, Finland. Nettle as a textile fibre plant in Finland since the Neolithic
14:30 Krista Vajanto Textile archaeologist and laboratory coordinator at Nanomicroscopy Center, Aalto University, Espoo, Finland. Traditional dye plants for textile used in Finland during the 18th century – wild or almost cultivated
15:00 Paus med mingel
15.20 Marie Ekstedt-Bjersing Textilhistoriker och lärare på Sätergläntan, Dalarna. Textilredskapens och vävstolarnas utveckling och betydelse för framställningen av textilier av plantfibrer.
16:00 Avrundning och avslutande diskussion20
18:00 Gemensam middag Restaurang VED

Fredag 30 augusti, Botaniska trädgården, Lund

09:00 Samling vid Orangeriet i Botaniska trädgården. Vi börjar med att dela oss i två grupper. Den ena startar med Textilutställningen i orangeriet, där etnobotanikern Robert C. Clarke berättar om textilsamlingen, den andra guidas i övriga trädgården av intendent Bente Eriksen. Därefter byter vi.
12.00 Beräknas programmet vara slut.